คุณสมบัติของนักกีฬาว่ายน้ำ

                กีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาที่ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างมากๆ เพราะได้ออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกายเป็นกีฬาที่เล่นแล้วร่างกายไม่ค่อยได้รับบาดเจ็บ และมีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน วันนี้เราจึงมีความรู้ในเรื่องของคุณสมบัติของนักกีฬาว่ายน้ำมาฝาก ไปดูกันได้เลยว่าเป็นอย่างไร

  1. อย่างแรกเลยการที่จะเป็นนักกีฬาได้ต้องมีความอดทนไม่เพียงแต่กีฬาว่ายน้ำเพียงอย่างเดียวกีฬาทุกประเภทที่จะต้องยึดคำนี้ไว้เสมอขยันอดทนหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตนเองเพื่อที่จะเพิ่มทักษะของตนเองไปยังจุดเป้าหมายที่เราตั้งไว้
  2. ต่อมาเป็นการตั้งเป้าหมายให้กับชีวิต หากเราคิดจะว่ายน้ำแล้ว เราก็ต้องเฝ้าว่าตอบเรื่องกีฬานี้ไปให้ได้ถึงเท่าไหร่และเราจะไม่หยุดกลางคันเป็นอันขาดจะไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคที่ผ่านเข้ามา ไม่ว่า อะไรจะเกิดเราก็ต้องตั้งเป้าไว้และฝึกฝน ขยันอดทน จนไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
  3. เป็นนักกีฬาว่ายน้ำบุคลิกภาพจะต้องดี ทุกสัดส่วนของร่างกายของเรานั้นจะต้องแข็งแรงเพื่อพร้อมสำหรับการว่ายน้ำ
  4. การเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนั้นสิ่งที่จะต้องมีมากที่สุดก็คือต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเพราะการว่ายน้ำนั้นจะต้องใช้ร่างกายทุกส่วนในการเคลื่อนไหวในน้ำและจะต้อง มีการปรับสภาพร่างกายเวลาอยู่ในน้ำเสมอดังนั้นร่างกายจะต้อง แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา
  5. การเป็นนักกีฬาว่ายน้ำต้องมีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น ต้องทำกฎระเบียบของการแข่งขันอย่างเคร่งครัดฝึกซ้อมตามแผนที่ตั้งไว้ ให้เข้าเป้าหมายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  6.  มีความทะเยอทะยานอยู่ในตัวเพราะการที่จะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำได้นั้นจะต้องมีแรงผลักดันที่ทำให้ไปสู่ความสำเร็จในชีวิตความทะเยอทะยานจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก
  7. มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ เพราะว่าเราว่ายน้ำนั้นเราจะไม่สามารถหยุดอยู่กับที่ได้เราจะต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอยู่เสมอหากหยุดกับพี่ก็จะทำให้เราจม แต่หากเรากระตือรือร้นและว่ายไปเรื่อยๆเราก็จะถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็วและมีความตื่นตัวเป็นอย่างดี
  8. เป็นนักกีฬาว่ายน้ำจะต้องมีการพัฒนาตนเองรู้จักหาประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและนำความรู้ที่หามาได้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ฝึกทักษะและพัฒนาได้ไปจนถึงในระดับสูง

การที่นักกีฬามีคุณสมบัติเหล่านี้จะทำให้มีแรงกระตุ้น ให้เล่นกีฬาว่ายน้ำถึงเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้น การที่ปฏิบัติตามคุณสมบัติเหล่านี้ก็จะเป็นนักกีฬาที่ดีได้และจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองอย่างมากๆ ที่สำคัญของการเป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่ดีอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือภูมิใจในกีฬาที่เราเล่นไม่ดูถูกกีฬาว่ายน้ำที่เราเล่นนั่นเอง